ΤΕΙ 18-3-2011

Lightbox

Email

Εκχώρηση σε Πακέτο

  • Τίτλος:  ΤΕΙ 18-3-2011
  • Προβολές:  8
  • ID:  27858
  • Ψηφιακές Λήψεις
  • Εκτυπώσεις
  • Προϊόντα
  • Πακέτα

Πρωτότυπο

άδεια: Extended

Resolution: 1685 x 1123 px ( 14.3cm x 9.5cm @ 300 dpi )

€2,60

Εκτύπωση σε μέγεθος 15x21

€1,99 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Εκτύπωση σε μέγεθος 20x30

€4,50 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Κούπα

€5,99 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

T-shirt

€14,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

DVD ορκωμοσίας

Κρατήστε την τελετή της ορκωμοσίας σας για μια ζωή.

€10,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Πακέτο Ορκωμοσίας Α

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω προϊόντα: 7 Φωτογραφίες μεγέθους 15x21, 1 Φωτογραφία μεγέθους 20x30, 1 DVD της ορκωμοσίας,

€30,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Πακέτο Ορκωμοσίας Β

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω προϊόντα: 17 Φωτογραφίες μεγέθους 15x21, 1 DVD της ορκωμοσίας, 1 κούπα με εκτυπωμένη τη φωτογραφία της επιλογής σας

€60,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Πακέτο Ορκωμοσίας Γ

Περιλαμβάνονται τα παρακάτω προϊόντα: 20 Φωτογραφίες μεγέθους 15x21, 2 Φωτογραφίες μεγέθους 20x30, 1 DVD της ορκωμοσίας, 1 BluRay της Ορκωμοσίας, 1 κούπα με εκτυπωμένη τη φωτογραφία της...

€90,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Πακέτο Ορκωμοσίας Ε

Κατεβάστε 25 φωτογραφίες με μόνο 20 €.

€20,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)